Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Wat wij voor u doen

Wat kan de Cliëntenraad voor u doen?

Het kan zijn dat u een probleem heeft met de afdeling Werk en Inkomen, dat de contacten niet altijd verlopen zoals u zou willen of dat u moeite heeft met bepaalde regels. Hierover kunt u met ons praten.De Cliëntenraad kan u advies geven en u eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Wij kunnen uw klachten verzamelen waarmee we de eventuele problemen in de dienstverlening bij de Gemeente kunnen aangeven.

Reïntegratie & werk

Een instantie waar alle werkzoekenden mee te maken hebben is Gemeente Leidschendam/Voorburg in Leidschendam. U heeft daar een consulent die u begeleidt op weg naar werk, zoals sollicitatieplicht of instroom naar een sollicitatie cursus. De kans is groot dat wanneer u een sollicitatieplicht hebt u te maken krijgt met een re-integratiebedrijf. Zo’n bedrijf helpt u bij het vinden van werk. Hierbij kan eventueel scholing, een (werk)stage of vrijwilligerswerk van belang zijn.

Het zou kunnen voorkomen dat de contacten van uitkeringsgerechtigden met de reïntegratiebedrijven, het UWV Werkplein en sommige andere instanties niet zonder problemen verlopen. Een veel gehoorde klacht is dat er b.v. géén op de persoon toegesneden maatwerk wordt geleverd maar bijvoorbeeld alleen standaardcursussen en/of –trainingen worden aangeboden. Aan werkelijke bemiddeling wordt dan niet altijd genoeg gedaan. De Cliëntenraad wil graag uw ervaringen horen met bijvoorbeeld re-integratiebedrijven, het UWV Werkplein of andere instanties en over een (werk)stage waarover u niet tevreden bent.

Wat u voor ons kunt doen

Dus als u denkt: daar zou de Cliëntenraad eens naar moeten kijken en/of aandacht aan moeten besteden of als er bepaalde zaken zijn die voor u niet duidelijk zijn en waar u vragen over heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. De cliëntenraad is afhankelijk van meningen en ervaringen van u om goede adviezen te kunnen uitbrengen.
Aan veel voorkomende problemen kunnen wij proberen iets te doen. U kunt ons hiervoor mailen clientenraad@cszv.nl of bellen met nummer: 06-45145102.

Bovendien willen wij graag weten wat u verder nog van ons verwacht. Uw inbreng is voor ons van groot belang en uw suggesties doen er echt toe.

U bent altijd welkom voor het bijwonen van een Cliëntenraadsvergadering, na aanmelding door u per telefoon of Email.