Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Nieuwe website en regels Voorschoten

voorschoten_logo

De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe website maar ook sinds begin 2015 nieuwe beleidsregels die vallen onder de participatiewet die per 1 januari is ingegaan.

Hier kunt u de beleidsregels 3 decentralisaties lezen en of de PDF downloaden.

Op de pagina inwoners van de gemeente Voorschoten kunt u op de verschillende items klikken, in bijna alle gevallen wordt u door gelinkt naar de website van de gemeente Leidschendam Voorburg waar u de des gewenste aanvragen kunt doen.

 


Sociaal Raadslieden, deze zijn er voor alle inwoners van Voorschoten

Als u een vraag hebt over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. dan kunt u terecht bij Kwadraad

 


Stichting Leergeld

Leergeld  zet zich nu ook in Voorschoten Leergeld Voorschoten.nl  in voor kinderen uit minima gezinnen, zodat deze kunnen deelnemen aan sport, muziekles en zwemles, tevens vergoed leergeld de spullen die nodig zijn om de sport of activiteit te beoefenen, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een voetbalpak en voetbalschoenen.

Voorop staat wel dat kinderen vanaf 5 jaar eerst deelnemen aan zwemles en hun A diploma behalen.

Heeft u kind al een zwemdiploma behaald? Dan kunt u voor hem of haar aanvraag doen voor een andere activiteit.

De aanvraag voor een vergoeding kan worden gedaan via:  info@leergeld-voorschoten.nl De contact persoon van Leergeld Voorschoten is dhr Otto Schrage. Na het doen van de aanvraag neemt hij contact met u op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 


Schuldhulpmaatje

Geld geven helpt niet als je schulden hebt, deskundige hulp wel!

Voor iedereen die dit nodig heeft geven de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje dat, gratis. Klik hier om naar de website te gaan.

Eerst de test doen “hoe sta jij er voor? ” klik dan hier.

Voor informatie kunt u bellen met de coördinator SchuldHulpMaatje afdeling Voorschoten, mevrouw T. de Meijer – de Jong, 06 – 112 78 261 of 06 – 168 08 014.

Ook kunt u het wekelijkse spreekuur bezoeken op vrijdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur.
U vindt SchuldHulpMaatje  in het “Silvergebouw” aan de Schoolstraat 174. Er vindt een intakegesprek plaats en u wordt gekoppeld aan een Maatje.

 


Stichting Sociaal Hulp Fonds Voorschoten

Wie een klein inkomen heeft, heeft meestal niet de mogelijkheid wat geld opzij te leggen of te sparen. Dan kan een plotselinge extra uitgave tot problemen leiden.
Bestaande regelingen bijstand en bijzondere bijstand De overheid probeert zowel op landelijk niveau als op gemeentelijk niveau mensen met de laagste inkomens te ontzien. Allerlei
regelingen zijn gemaakt om te zorgen dat in ieder geval aan de eerste levensbehoeften voldaan kan worden zoals wonen, eten en deelname aan sociale activiteiten. Voor wie kinderen heeft betekent
dit ook dat het mogelijk moet zijn dat zij een schoolopleiding kunnen volgen. Met behulp van deze extra regelingen kunnen de meeste mensen rondkomen.
Deze regelingen bieden echter niet voor alle financiële problemen een oplossing. Zo kan het wel een probleem worden als bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat het begeeft. Zeker als er geen spaarpotje is.
Een lening leidt op korte termijn wel tot een oplossing maar op lange(re) termijn werkt het averechts. De problemen worden dan alleen maar groter.

Wat doet het Sociaal Hulpfonds?
Het Sociaal Hulpfonds kan in deze gevallen soms uitkomst bieden. De stichting is opgericht door de gemeenteraad van Voorschoten met de bedoeling om in Voorschoten wonende personen of
gezinnen met een éénmalige financiële bijdrage te helpen de voor hen noodzakelijke uitgaven te bekostigen.
Om wie gaat het?
Het gaat om gezinnen of personen die een inkomen hebben rond het minimumniveau en in financiële moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen en geen beroep (meer) kunnen doen op
bestaande maatschappelijke voorzieningen.
Hoe werkt het?
Slechts eenmaal kan er een beroep op het fonds worden gedaan.
De medewerker van welzijnwerkenzorg kijkt eerst of er andere regelingen voor u van toepassing zijn, zoals de bijzondere bijstand of andere specifieke regelingen in het kader van het minimabeleid van de gemeente.
Is dat het geval, dan helpt de medewerker u hier verder mee. Als dat niet het geval is, brengt de medewerker de aanvraag in bij het bestuur van het Sociaal Hulpfonds.

De aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering van het bestuur besproken. De behandeling van de aanvragen gebeurt anoniem, dat wil zeggen zonder naam en adres van u.
Na de bespreking wordt een besluit genomen; indien het een positie besluit betreft wordt het bedrag vastgesteld, evenals de wijze van betaling: aan u of aan instanties. Het gaat altijd om een éénmalige betaling.
De medewerker van welzijnwerkenzorg  wordt geïnformeerd over het besluit van het Sociaal Hulpfonds en handelt dit namens het Fonds verder af.
Meer informatie nodig? Het gemeenteloket welzijnwerkenzorg , tel: 088 6549502 of mailen naar:  welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl


logo

Voedselbank Voorschoten

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Doelstelling voedselbank Voorschoten
Doel van de stichting is het aanvullen van basale levensbehoeften door het uitdelen van voedselpakketten voor inwoners van Voorschoten die op of onder het bestaansminimum leven. Daarnaast wil de Voedselbank Voorschoten een bewustwordingsproces op gang brengen bij bewoners, instellingen en politiek ten aanzien van armoede in Voorschoten.

Kijk op : voorschoten.voedselbankennederland.nl voor meer informatie.