Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Overheid

Informatie Rijksoverheid ministerie SZW

logotype-government-of-the-netherlands-nl

 

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. De gemeente helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Om naar de website van de Rijksoverheid/ bijstand te gaan klik hier.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatie wet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW). En een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Om naar de website van de Rijksoverheid/onderwerpen Participatie wet o.a. te gaan klik hier.