Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

3 nieuwe leden

De wervingsbrief die aan alle cliënten is gestuurd en de advertentie die op de website heeft gestaan heeft de Cliëntenraad 3 nieuwe leden opgeleverd.

Deze zijn in april 2017 door burgemeester en wethouders officieel benoemd.