Logo cszv

Per 1 maart is de Cliëntenraad Sociale Zaken Voorschoten gestopt als zelfstandige adviesraad.

Wij gaan verder als werkgroep "Werk en Inkomen" van de brede adviesraad voor het Sociale Domein, de ASDV.

De voorzitter van de werkgroep is lid van de ASDV. We heten dan weliswaar niet meer cliëntenraad, maar onze taak en verantwoordelijkheid is niet veranderd. Wij blijven ons inzetten voor de belangen van bijstandsgerechtigden en iedereen die valt onder de Participatiewet. Wij blijven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die werk en inkomen betreffen. Deze adviezen worden vervolgens ingebracht door de ASDV. Wij kunnen geen persoonlijke belangen van cliënten behartigen, maar wel signalen doorgeven aan beleidsmedewerkers en de leidinggevenden van de consulenten. Voor individuele cliëntzaken kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw van Voorschoten Voor Elkaar. NB: Ons oude mailadres wordt niet meer gebruikt.

Wanneer u ons wilt bereiken, stuur dan een bericht naar asdvoorschoten@gmail.com of bel met: 06 45145102

Klik hier om naar de ASDV te gaan