Clientenraad Sociale Zaken Voorschoten

Home

De Cliëntenraad is een onafhankelijke organisatie in Voorschoten, die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden en iedereen die valt onder de Participatie wet. Deze raad bestaat uit belangenbehartigers en vertegenwoordigers van deze doelgroep. De Cliëntenraad bevat géén raadsleden of ambtenaren van de gemeente. De Cliëntenraad kan geen persoonlijke belangen van cliënten behartigen, maar wel signalen doorgeven aan de beleidsmedewerkers en de leidinggevenden van de consulenten. Voor individuele cliëntzaken kunt u terecht bij het loket van de Sociaal Raadvrouw.